Yhteispeli / Playing Well Together

An art game for (work) communities. The concept was developed as a part of IRM-Tool EU project in 2019. The game encourages its participants to make small tasks which boosts positive social relationships and creative atmosphere in the workplace. Below longer description in Finnish:

Yhteispeli, konseptin esittely
Yhteispeli on taidepeli, joka tukee yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista, tuo leikillisyyttä arkeen ja lisää keskustelua sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelissä osallistujat suorittavat työpäivän lomassa pieniä salaisia tehtäviä, joiden avulla voi havainnoida yhteisöä ja ympäristöä hieman arjesta poikkeavalla tavalla. Pelin muoto on oiva keino houkutella osallistujat luovaan interaktioon. Mukaan voidaan kutsua verkoston jäseniä ydinporukan ulkopuolelta, jolloin peli mahdollistaa myös laajempaa verkostoitumista. Peli toteutetaan tekstiviestijärjestelmän avulla ja sen kesto on noin 5-10 työpäivää. 

Peli toimii työpuhelinten välityksellä siten, että jokainen osallistuja saa pelin aikana puhelimeensa yhden salaisen tekstiviestin päivässä. Viesti sisältää pienen tehtävän, joka osallistujan tulisi toteuttaa kuluvan työpäivän aikana. Tehtävän sisältöä ei saa paljastaa muille pelaajille. Ajatuksena on, että ihmiset herkistyvät tarkkailemaan ympäristöään, kun he eivät voi olla varmoja siitä, mikä on osa peliä ja mikä taas spontaania toimintaa.  Tehtävät muotoillaan siten, että ne eivät ole liian uskaliaita tai haastavia, vaan että ne on mukava toteuttaa. Viestissä pyydetään dokumentoimaan tehtävän toteutus erilaisin yksinkertaisin taiteellisin keinoin, esim. valokuvana, runona, piirroksena. Pelin päätyttyä näistä tuotoksista voidaan koostaa näyttely tai julkaista niitä vaikkapa työyhteisön intrassa. 

Tehtävät suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne sopivat juuri kyseisen työyhteisön tarpeisiin. Taiteilija muotoilee tehtävät tilaajan esiin nostamista teemoista käsin. Tehtävillä voi olla ainakin neljä erilaista tavoitetta, jotka myös limittyvät toisiinsa:

 • Työkaverin kohtaaminen hieman eri tavoin kuin tavallisesti
  “Tarkkaile aamupäivän ajan, kenellä on osaston hienoimmat kengät. Käy kertomassa se hänelle. Kirjoita pieni runo kengistä ja lähetä se vastauksena tähän viestiin.”

 • Tilan kokeminen tavallisesta poikkeavasti
  “Tutki tämän päivän kuluessa työpaikkasi eri huoneiden sisäkattoja. Valitse mielenkiintoisin, ota siitä kuva ja kirjoita lyhyt teksti, miksi valitsit juuri tämän katon.”

 • Luovan toiminnan ujuttaminen arkeen
  “Rakenna paperiliittimistä abstrakti veistos työpöydällesi. Ota siitä valokuva  ja lähetä se vastauksena tähän viestiin.”

 • Tiedon kerääminen työyhteisön ajatuksista
  “Piirrä anti-aarrekartta, joka näyttää tien työtilojenne epämiellyttävimpään paikkaan. Kirjoita karttaan myös, mikä paikassa tökkii. Ota kuva piirroksesta ja lähetä se vastauksena tähän viestiin.”

Pelin avulla henkilöstölle annetaan konkreettinen lupa ja resursseja yhteishengen rakentamiseen sekä luovempaan asenteeseen arjessa. Peliin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä jokaista tehtävää tarvitse tehdä, jos on kiire tai tehtävä tuntuu liian haastavalta. Jokaisesta palautetusta dokumentaatiosta työyhteisö saa yhden pisteen. Mikäli niin halutaan, on mahdollista määritellä etukäteen tietyllä pistepotilla saatavat palkinnot. Palkinto koskee koko pelin osallistujaporukkaa, ja voi olla esim. yhteinen päivällinen tai muu elämyslahja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s